banner302

banner265

banner292
banner228
13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
Meclis üyeleri, ‘Belediye göz yumuyor’ diyerek yardım istedi

Meclis üyelerinin raporunda, antik Likya yolunun dahi kaçak yapılan nedeniyle tahrip edildiğinin altı çiziliyor. İşte Mygazete.com’un ulaştığı, istila ve talan iddiaları boyutunun tüm gerçekliğiyle yer aldığı o rapor; 

Dün olduğu gibi bugün de önlem alınmıyor

Kaş Belediyesinin CHP grubunca hazırlanan Nisan 2020 tarihli raporda, “Özellikle 2014 Belediye Seçimleri’nden sonra ‘’Bütün Kaş’’ın sahil bölgelerindeki imar planı bulunmayan mahallelerin (eski köylerin) tarım alanları, zeytinlikleri ve doğal sit alanlarında, her türlü mühendislik hizmetinden uzak, ruhsatsız / kaçak binlerce tatil villası yapılmaya başlanmış, kaçak inşaatları önleme sorumluluğu olan KAŞ BELEDİYESİ dün olduğu gibi bugün de yeterli tedbiri ve caydırıcı önlemleri almamakta, müeyyideleri etkin biçimde uygulamamaktadır” denildi.

Tarım arazileri 2-B oldu, açıkgöz rantçılar akın etti 

Kaş’a kaçak yapılan villaların sayısal dökümü ile bulundukları bölgelerin de listelendiği raporda izinsiz inşaatların fotoğrafları da yer aldı. Kaş’ın mevcut planlamasıyla ilgili teknik bilgilerin de verildiği raporda, yöre halkının ellerindeki arazilerin nasıl alındığı konusunda da çarpıcı veriler bulunuyor. İşte o  raporda yer alan çar bilgiler;

Köylülerin elinden araziler böyle alındı

“Kaçak tatil villası faaliyetlerinin en sık görüldüğü Üzümlü, İslamlar, Bezirgan, Sarıbelen mahalleleri ile Gelemiş Mahallesi Yalı Mevkiinde ‘’orman kadastrosu’’ ve ‘’tapu kadastro’’ çalışmaları 2008’li yıllarda bitirilebilmiştir. Bu kadastro çalışmaları sonucu yöre insanının 100 yılı aşkın bir süredir tırnaklarıyla kazıyarak var ettiği tarım arazileri ile zeytinliklerin önemli bir kısmı ‘’2-B’’ arazisi olarak tanımlanmıştır. Devlet, bu 2-B arazilerinin dönüm başı (1 dönüm 1.000 metrekare) satış fiyatını 100 bin liranın üstünde tutmuştur. Tespit edilen bu yüksek fiyatlarla bu arazileri alamayacaklarını gören yöre insanı, bir de o sıralarda her nasılsa çıkarılan “ köylü satın almazsa devlet bu arazilere bedelsiz el koyacak” dedikodularının etkisiyle ellerindeki arazilerin zilyetlik hakkını dışarıdan bu amaçla gelen açıkgöz/rantçı sonradan yandaş olduğu herkesçe görülen, anlaşılan bir takım insanlara devretmek zorunda kalmışlardır. Böylelikle atalarından kalan zeytinlikler, onları işleyen ekonomiye katkı sunan yöre insanının elinden can yakıcı biçimde çıkmış, gelir kapıları da kapanmıştır. O insanlar bunun acısını hala yaşamaktadırlar.  Köylülerin ‘’2/B arazilerini” çok ucuz fiyatlara satın alan arazilerin yeni sahipleri, yoluizi, altyapısı olmayan bu tarım alanları ile zeytinliklere, arazinin yüzde yüzünü kullanarak birden çok yapıyı içeren ‘’havuzlu, lüks tatil villası siteleri’’ inşa etmişler ve bugün de bu kaçak inşaat faaliyetlerine devam etmektedirler.”

İşte sit alanı olan antik bölgedeki kaçak yapılardan örnekler

“İlçemizde 2 ÖÇK Bölgesi, 1 kesin korunacak hassas bölge, 4 doğal sit alanı, 1 milli park ile başta kazılarına devam edilen Patara Antik kenti ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Xhantos olmak üzere toplam 8 tane antik kent kalıntısı bulunmaktadır. Küçüğü ve büyüğü ile bu 8 antik kentin tamamı 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. 
Bunlar: 
1 – Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi, 
2 – Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, 
3 – Saklıkent Kanyonu Kesin Korunacak Hassas Bölgesi, 
4 – Kaş İlçesi, Çukurbağ Yarımadası Doğal Sit Alanı, 
5 – Kaş İlçesi Limanağzı Bölgesi Doğal Sit Alanı, 
6 – Kaş İlçesi Kalkan Güney Yamaçları Doğal Sit Alanı, (Kaputaş Bölgesi) 
7 – Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi Patara ve Yeşilköy Doğal Sit Alanı, 
8 – Saklıkent Kanyonu Milli Parkı, 
9 – Patara Arkeolojik Sit Alanı, 
10 – Xantos Arkeolojik Sit Alanı. 
Kaş İlçesi Gelemiş Mah. Patara ve Yeşilköy Doğal Sit Alanı, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalmaktadır. 
TKGM/Parsel Sorgulama Sitesi ile yerinde yapılan incelemeler sonucu bu bölgede tespit edilen kaçak inşaatlara ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: 
TKGM/parsel Sorgulama. Antalya, Kaş, Gelemiş Mahallesi (Yalı Mevkii): 
Ada: 105, Parseller: 18-62-10-68-65-12-38-34-35-30-25-22-14-15. Ada: 107, Parseller: 2-9-18-4-30-8-60-35-37-36-70-71-64. Ada: 109, parseller: 55- 36-39-87-78-79-67-8-38-73. Ada: 118, Parseller: 2-3-9 -13-16-26. Ada: 121, Parseller: 2-8-10-11-36. 
Ada. 124, Parseller: 3-13- 18-19. 
Ada: 126, Parseller: 4-5-9-10-12. 
Ada: 131, Parseller: 8-17. 
Ada. 119, Parsel: 1 
Ada: 122, parsel: 2 
Ada:138, parsel: 1 
Ada: 139, parsel: 2 
Ada: 142, parsel:1
Yeşilköy Mahallesi / Pınarkürü Mevkii:
 Ada: 167, Parseller: 121-156-206- 236- 237 vb. 
Bu bölgedeki inşaatların 31 Aralık 2017’den önce yapılmış olsalar dahi ‘’imar barışından” yararlanma imkanları yasal olarak mümkün değildir. Çünkü bu bölge hem ‘’Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’’ hem de doğal sit alanı sınırları içinde kalmaktadır.”

Covid-19 salgını bile inşaatları durduramadı

“Sadece 1 Ocak 2020 ‘den bu yana bile Kaş’ın sahil bölgelerindeki tarım alanları, zeytinlikler ve sit alanlarında yüzlerce kaçak inşaata başlanmış ve ‘’Covid-19 Tedbirleri’’ ne rağmen gece gündüz demeden devam edilmektedir. Yeni başlayıp halen devam etmekte olan kaçak inşaatlara örnekler: 

TKGM/Parsel Sorgulama: Antalya- Kaş- Bezirgan Mahallesi:

Ada/parsel numaraları: 212/179 – 176/27 – 176/19 – 189/1 – 172/79 – 177/30 – 132/42 – 110/8 – 110/20- 124/12 – 133/134 – 177/183 vb. 

TKGM/Parsel Sorgulama: Antalya-Kaş-Yesilköy Mahallesi

Ada/ Parsel numaraları: 101/123-128, 102/243, 283/41-46 vb. 

TKGM/Parsel Sorgulama: Antalya- Kaş-Üzümlü Mahallesi

Ada/Parsel numaraları: 225/3-11-29, 199/18-26-45-60-128-132, 196/17-30-32-48- 52, 240/1, 225/2, 201/10, 243/2, 242/7 vb. 

(Bu sayının 80 civarında olduğu gözlemlenmektedir.)”

Villların yanı sıra 4 katlı pansiyon ve apartlar da yapılıyor

“Merkez Andifli Mahallesi ve çevresinde iki tür kaçak yapılaşma görülüyor. Birinci tür; imar planı olmayan yerlerde, çoğunlukla zeytinliklere yapılan turizm ve ikinci konut amaçlı kaçak villalar ile dört kata kadar yükselen pansiyon ve apart yapılarından oluşuyor. Siteler halinde kaçak villa yapılan Kalkan ve çevresine kıyasla daha tekil yapılar mevcut. Merkeze 25- 30 kilometre mesafede olanlar da dahil neredeyse bütün mahallelerde olan bu tür kaçak yapılaşma Gökseki, Büyükçakıl bölgeleri ile Bayındır Mahallesi’nde yoğunlaşıyor.”

‘Kaş Belediyesi bir anlamda göz yumuyor’

“Yasal olarak sorumlu olan KAŞ BELEDİYESİ dün olduğu gibi bugün de Kaş sahillerindeki tarım alanlarını, zeytinlikleri ve doğal sit alanlarını tahrip eden bu kaçak inşaat faaliyetleri karşısında, tüm uyarılarımıza, önlenmesi için siyasi destek ve işbirliği önerilerimize karşılık üzerine düşeni yapmamakta bir anlamda göz yummaktadır. Uzun vadede Kaş bölgesini çok olumsuz etkileyecek olan bu durum sürdürülebilir değildir.”

“Kaş belediyesi, bu gidişata 'Dur' diyenleri rantçılara hedef gösteriyor”

“Belediyenin bazı kesimleri kaçak inşaatlar konusunda koruyup kolladığı “herkesin bildiği sır” şeklindedir. Yasadışı bu faaliyetlere göz yumulmasından nemalanan bir takım kişi ve grupların türemesi ve yozlaşma iddiaları gitgide artmaktadır. Kaş Belediyesi’nin CHP Meclis Grubu olarak Nisan 2019’daki ilk Meclis toplantısından bu yana hem sözlü hem de yazılı ‘’önerge’’ ve ‘’soru önergesi” vererek bu ACİL DURUMA dikkati çekmeye, uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz.

Ayrıca “Kaçak inşaatların önlenmesi” konusunda siyasi destek verebileceğimizi, İttifak ortağımızın da desteğini alarak önerdik ancak tüm bu çabalarımız kulak arkası edildiği gibi karşılığında canlı yayınlar fırsat bilinerek siyasi propaganda yapıldı. Dolaysıyla tüm bu çabalarımız sonuçsuz kaldı, kaçak inşaatçılar iyice “gemi azıya aldı.” Kaş Belediye Yönetimi, bu kötü gidişe karşı koymaya çalışan bazı partililerimiz ve meclis üyelerimizi fırsatçı ve rantçılara hedef olarak göstermektedir. Bu durum toplumun barış ve huzurunu bozabilecektir. Partimiz örgütü ile bu sorunun karşısında durmalıdır.”

MYGazete Haber Merkezi

Emel Gümüş
Meslek hayatına Antalya Yeni İleri Gazetesinde başladı. Daha sonra uzun yıllar Beyaz ve Fotospor Gazetelerinde görev yaptı.
banner32
Son Güncelleme: 14.05.2020 09:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner324

banner174

banner242

banner335