banner302

banner265

banner292
banner228
04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:45
Antalya'da koronavirüs ile mücadeleye karşı okullarda acil eylem planı!

Genelgede okullarda alınması gereken önlemler maddeler halinde sıralanırken, bu önlemlerin uygulanabilmesi için okul öğretmenleri ve idarecilerinden oluşan ekiplerin kurulması talimatı verildi. Okullarda alınması istenen önlemler ana başlıklarıyla şöyle: Yeni Koronavirüs (Pandemikİnfluenza) Hazırlık/Yürütme Ekibi kurulması, Salgının Yayılmasını Önleme, Temizlik ve Hijyen, Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Rehberlik, Okulda Covıd-19 Olduğundan Şüphelenilen veya Teyit Edilen Biri Varsa Ne Yapılmalı, Bir Çalışan  Covıd-19'A Maruz Kaldığını Düşünürse Ne Yapmalı?, Seyahat ve Toplantılarla İlgili Tavsiyeler, Etkilenen Bölgelere Seyahat, Toplantı Düzenlenmesi.

Okullarda öğretmen ve idarecilerden oluşacak salgın önleme ekibinin görevleri ise şöyle belirtildi;

Ekibin Görevleri; 

1-            Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

2-            İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek,

3-            Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek,

4-            Acil durum eylem planını güncel tutmak,

5-            Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina doğrultusunda ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME           

Okulumuzda Aşağıdaki Hususlar Dikkate Alınacaktır:

●             Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmelidir.

●             İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmelidir.

●             Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

●             Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.

●             Biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

●             Çalışanlar, okul ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. 

●             Okulda çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.

●             Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.

●             Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, okul müdürlüğü diğer çalışanları için COVID-19'a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata geçmelidir.  

●             Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

●             Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılmalıdır.  Bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi almak için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfası (www.hsgm.saglik.gov.tr) ziyaret edilebilir.

TEMİZLİK VE HİJYEN

●             Okulda temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

●             Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır. 

●             Solunum yolu enfeksiyonları; öksürme veya aksırma ile kişiden kişiye kolay bulaşabilen hastalıklardır. Bu nedenle hastalığın kişiden kişiye yayılımını en aza indirmek için Okulda çalışan tüm personel ve öğrenciler hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmelidir.

●             Okulda mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir. 

●             Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince her gün belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.

●             Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk, yemekhaneler, sandalye, masa/ sıralar, yemek masası, pencere kenarı, kapı kolu, dinlenme alanları, oyun parkı, oyuncaklar, giyinme/soyunma odaları, kapı gibi sık temas edilen ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır.

●             Lavabo Temizliği: Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça su ve deterjan ile temizlenmeli, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir.

●             Tuvalet Temizliği: Klozetse sifon çekilmeli, içi deterjanla fırçalanmalı, çevresi ayrı bir bezle silinmeli ve durulanmalıdır. Klozet kapağı belirlenen oranda çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Tuvalet zemini en son temizlenmeli, tuvalet temizliğinde kullanılan malzemeler başka bir yerde kullanılmamalıdır. 

●             Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.

●             Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır.

●             Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. (Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.)

●             Mikroplar en çok kirli yüzey ve eşyalara temas etmek ile bulaştığından, eller sık sık yıkanmalı kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

●             Elleri yıkamak solunum yolu enfeksiyonları ve diğer bulaşıcı hastalıklardan koruyacak en önemli tedbirlerden biridir. Özellikle aksırma, hapşırma ya da öksürme sonrasında, ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir.

●             Eller yıkandıktan sonra, tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulanıp, musluk bu havlu ile kapatılmalı ve havlu çöp kutusuna atılmalıdır.

●             İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir. 

●             Okulu ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır.

●             İşveren, işveren vekilleri ve diğer yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar.

●             Okul araçları ve servislerin özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır.

●             Okul araçları içerisinde kişilerin yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 

●             Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir. 

●             Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

●             Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalı ve temizlik malzemeleri ile haşere öldürücü ilaçlar kendi ambalajlarında ya da etiketlenmiş olarak saklanmalıdır.

●             Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır. Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Mümkünse temizlik malzemeleri ve paspaslar ayrı bir oda/bölmede ve mutlaka kuru olarak saklanmalıdır.

●             Temizlik/dezenfektan çözeltileri günlük hazırlanmalıdır. Bu çözeltiler fazla kirlendiğinde veya bir bölümden başka bir bölüme geçerken değiştirilmelidir.

●             Zemin ve koridorlar deterjanlı su ile günlük olarak ve/veya kirlendikçe paspaslanmalı ve ardından kurulanmalıdır.

●             Bina içinde toz oluşmasına neden olacak kuru süpürme, silkeleme yapılmamalıdır.

●             Çöp torbalarının usulüne uygun şekilde ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmelidir.

●             Çöpler temizlikle görevli personel tarafından, eldiven kullanılarak toplanmalıdır.

●             Çöp kovalarında görünür şekilde kir tespit edildiğinde hemen, aynı zamanda periyodik olarak da haftada bir kere yıkanıp durulanmalıdır. Çöp kovaları riskli enfeksiyöz materyalle kontamine olduğunda (kirlendiğinde) belirlenen oranda çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

●             Havalandırmanın az olduğu, hijyenik şartların tam olarak sağlanamadığı mekanlar ve kalabalık ortamlar bulaşıcı hastalıklar için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Okulda personelin ve öğrencilerin yakın temasta olması da hastalıkların kolayca yayılmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamının ve Okul dönemi boyunca, sınıfların, odaların, atölyelerin, kapalı ortamların sık sık havalandırılması önemlidir.

●             Bina sürekli temiz, bakımlı ve havalandırılmış (mümkünse doğal yolla) olmalıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA REHBERLİK

●             Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir. 

İŞYERİNDE COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT EDİLEN BİRİ VARSA NE YAPILMALI?

Bir çalışan rahatsızlık hisseder ve COVID-19'a maruz kaldığını düşünürse ne yapmalı?

●             COVID-19'a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında  Yeni Koronavirüs (Pandemik İnfluenza) Hazırlık/Yürütme Ekibini, veya çalışan temsilcisini  bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulmalıdır.

●             Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak ve gerekli tedbirler alınarak en yakın Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır. (Kişi diğer kişilerden izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan ortamda bekletilmelidir.)

●             Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır. 

●             Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır.

SEYAHAT VE TOPLANTILARLA İLGİLİ TAVSİYELER

Etkilenen bölgelere seyahat

●             Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler.

●             Ülke dışına düzenlenecek seyahatleri  etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmalıdır.

Toplantı Düzenlenmesi

Toplantı öncesinde veya sırasında;

●             Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantılar ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.

●             Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır.

●             Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir. Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmalıdır.

●             Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme tedarik edilmelidir.

●             Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir.

●             Katılımcıların ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır.

●             Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.

●             Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan kullanımı sağlanmalıdır.

●             El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

●             Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.

●             İşyeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve kapılar açılmalıdır.

●             Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi önerilmelidir.                                                                                                                             

Toplantıdan sonra;

●             Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini içeren liste halk sağlığı yetkililerinin COVID-19'a maruz kalmış olabilecek kişileri izlemelerine yardımcı olacaktır.

●             Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, organizasyonu yapan kişi/kurum tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

KORONO VİRÜS(COVİD-19) KURUM KONTROL LİSTESİ

1             Pandemik influenza faaliyet planı hazırlandı mı?                                             

2             Pandemi faaliyet planı için bir koordinatör ve ekip belirlendi mi?                                            

3             İlçe sağlık müdürlüğü ile hazırlanacak “İletişim Planı” kapsamı; pandemi durumunda ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişim sorumlusu belirlendi mi?                                           

4             İlçe sağlık müdürlüğü ilgili sorumluları ile ilgili bilgiler alındı mı?                                 

5             Kurum içi iletişim planı hazırlandı mı?                                   

6             Kurumda çalışan toplam personel sayısı belirlendi mi?                                 

7             Kurumdaki sağlık personeli sayı ve unvanı ile ilgili bilgiler belirlendi mi?                               

8             Kurumda ikamet eden kişi sayıları belirlendi mi?                                            

9             Kurumda ikamet edenler arasında mevsimsel influenza risk grubunda olanlar belirlendi mi?

10           Kurumdaki sağlık birimleri ve kapasiteleri belirlendi mi?                                             

11           Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi gerekmeyen hastaların takip ve izolasyonu için sağlık personeli planlandı mı?                                   

12           Pandemi durumunda hasta izolasyonu veya hastaların belirlenen alana toplanması planı yapıldı mı?                                    

13           Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi gereken hastalar için hastaneye sevk planı hazırlandı mı?                                    

14           Kurumda alınması gereken enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulamaya yönelik yöntemler belirlendi mi?                                       

15           Kurumda çalışan ve ikamet eden kişilere pandemik influenza ile ilgili eğitimler verildi mi?          

16           Kişisel Koruyucu Donanım ihtiyacına ve teminine yönelik planlama yapıldı mı?                 

17           Kurumda hizmetin devamı için kritik olduğu değerlendirilen kişiler için pandemik aşı ve/veya antiviral ilaç ihtiyacı belirlendi mi?                                  

18           Rutin işlerin idamesi için yedek/ek personel belirlendi mi?                                        

19           Kurum şartlarına göre ziyaretçilere yönelik planlama yapıldı mı?                                             

20           İlçe planına entegre edilecek kurum pandemi planı bildirimi yapıldı mı?                                              

21           Pandemi durumunda ihtiyaç duyulan temel malzemelerinin (su, gıda, temizlik malzemesi vb.) sağlanmasına yönelik planlama yapıldı mı?                                     

22           Kurum mevzuatı değerlendirilerek ailesinin yanına gönderilmesi mümkün olanlara yönelik planlama yapıldı mı?                                              

23           İhtiyaç duyulan malzeme ve hizmet için mali kaynak belirlendi mi?                                       

24           Pandemi tatbikatına yönelik planlama yapıldı mı?                                          

***Korona Virüse Karşı İşyerlerinin Uygulaması Gereken 7 Kural ve Korono Virüs Riskine Karşı 14 Kural çalışanların görebileceği şekilde panolara asılacaktır.

MYGazete.com Özel

Güldane Ayrancıoğlu
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi.
banner32
Son Güncelleme: 04.05.2020 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner324

banner174

banner242