MY TV Türkiye Programları İçin Tıklayın

 


Üç yüz milyon liranın yüzde onu

20.01.2023 19:25

Esas konunuza gelmeden, kamu kaynağının ne olduğunu bilmekte fayda var.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar da dahil olmak üzere, kamuya ait bütün gelir kaynakları, taşınır ve taşınmaz mallar, hesaplarda bulunan paralar, alacak ve haklar ile bu kapsamdaki her türlü değerlerin toplamına kamu kaynakları denir.

Yani kamu kaynağının gerçek sahibi halktır.

Peki halka ait olan kaynak nasıl kullanılmalı.

Bunu üç kelime ile izah etmek mümkün.

Etkili kullanılmalı, elde edilen sonuçtan herkes memnun olmalı.

Verimli kullanılmalı, kullanıldığı alanda istenilen verim elde edilebilmeli.

Ekonomik kullanılmalı, israf düşüncesinden uzak en uygun şekliyle kullanılmalı.

Gelelim şimdi 300 Milyon Liralık saatlere.

Bir kamu bankası, 10 yıllık hizmeti olan 15.000 Personele, belli bir marka saatlerden toplam 300 Milyon Lira ödeyerek ! saat almış ve dağıtmış.

Yani ortalama her biri 20.000 TL olan saatler alınmış, personele dağıtılmış.[Henüz yalanlanmamış, iddia]

40 Yıllık denetim elemanlığı hayatımda, yöntem ve içeriği dikkate alındığında böyle bir uygulama ile karşılaşmadığım.

Bu hediye alımı,Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu’na aykırı olduğu gibi hiçbir yasal düzenleme ile izahı dahi mümkün değildir.

Elbette bu uygulamayı, yönetim kurullarından karar alarak yapmışlardır ama, bu da uygulamayı yapanları kurtarmaz. Çünkü alınan kararların mutlaka yasal düzenlemelere uygun alınması gerekir.

Bakın;

29 Haziran 2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanı imzalı, tasarruf genelgesi ne diyor.

[….mevzuat gerekleri dışında, kurum ve kuruluşların, tasarrufları altında bulunan kaynaklardan, ajanda, takvim, plaket, hatıra hediye eşya, …] türünden işler yaptırılmayacaktır.

Eğer bu genelgeye aykırı işlem yapılırsa her kademedeki yönetici sorumlu tutulacaktır.

Denilmektedir.

Bu saatlerin ihale ile alınıp alınmadığını sorgulamak gerekmiyor.

Çünkü, işlemin kendisi hem kanuna hem de genelgeye aykırı ve ilgili yöneticiler hakkında yasal işlem yapılması gerekmekte.

Üstelik bu işlemde ceza mahkemelerinde yargılamayı gerektiren türden kamu zararı var.

Hediyeleri alan kişiler bu saatleri zaten kullanmadan 4-5 bin lira daha aşağı fiyatlarla satışa sunmuşlar.

Madem ki bu kurum yetkilileripersonellerini çok seviyorlardı, o zaman ödemeleri nakit olarak yapsalardı, en yüksek faydayı sağlamış olurlardı.

En azından bu yönü ile kanunun VERİMLİLİK ilkesine uygun olurdu.

Ama;

Bir işlemde birden fazla amaç güdülüyorsa, o zaman işlemler çetrefilli yöntemlerle yapılır.

Onun için;

Bu hediye dağıtım şekli aklım çok farklı bir şey getiriyor maalesef.!!

Bir işlemde birden fazla amaç güdülürse bende o zaman sorarım.

300 Milyon Liranın % 10’u kaç lira yapar.?

Ne dersiniz.?

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları