MY TV TÜRKİYE Youtube Canlı Yayın


Milletin Sesi Mehmet Akif (15)

26.11.2020 20:43

Değerli Dostlar!

Cumanız mübarek olsun.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türk milletine ait olan değerlerimizi “Safahat" adlı eserin de yoğurmuştur...

Bu değerler; Bütün insanlık için gerekli olan ahlaki değerlerdir.

Bu ahlaki değerlere sahip olan kişi ve milletlerde muvaffak olmayı haketmişlerdir.

Bizim için önemli bir rehberdir.

Biz inanıyoruz ki; milletimizin ve ülkemizin en önemli ihtiyacı ve atisi yeni "Asım'ın Nesilleri"dir.

Milletin Sesi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy “Safahat “adlı eşsiz destansı eserinde Türk Milleti'ne ait olan değerleri bir kuyumcu hassasiyeti ile ilmek ilmek işlemiştir.

Değerlerimiz, özetle:

“27-Sorumluluk;

Ömer halife iken başka kim çıkar mesul?

Mesuliyet duygusu bir milleti ayağa kaldıracak ve ilerleyecektir.

Önemli olan içinde bulunulan ortamda ne sorumluluk varsa onu yerine getirmektir.

Her insan üzerine düşen sorumluluklarını yaparsa o aile de toplumda bütün olarak yükselecektir.

Milli birlik ve beraberlik için,içerisinde bulunulan kötü durumdan çıkmak için herkes sorumluluklarını bilmeli ve onları yerine getirmelidir.ancak o zaman asımın nesli yetişecek ve hedefe de ulaşılmış olacaktır.

28-Şecaat:

Gelecek neslin de haksızlık karşısın da korkmadan karşı gelmeyi bilmesini, şecaat değerine sahip olmasını yeğlemiştir.

Haksızlık karşısında susmayan korkusuz bir nesil istemektedir.

Bunun içinde milletin şecaat değerine sahip olması gerekmektedir.

Milletimiz ezelden beri hür olarak yaşamış;boyunduruk altına girmemiş olan milletimiz bu gün de Asım’ın Nesline sahip olmak için çalışıp,çabalayan ve kahramanlıklarına; bilinen şecaat sahibi bir millet olarak yaşayacak ve gelecekte de öyle anılacaktır.

29-Şükür:

Kişinin şükrettiği durumun daha iyi,daha güzel olmasına kapı aralayan bir değerdir.

Şükreden bir insan ve kul olarak gelecek nesilde de bu değeri görmek istemiştir.

30-Tefekkür:

Milli şairimize göre asımın neslinin yaşaması, milletimizin uyanması ve eski ihtişamlı dönemleri düşünerek ve hasretini çekerek tefekkür ederek hedeflerini, gayesini, mefkûresini belirlemelidir.

31-Tevazu:

Asım şahsiyetlidir,alicenapdır, fazilet sahibi ve mütevazidir.

Tevazu ehli bir şairdir.

Akif gelecek nesle de tevazu değerini aşılamaya çalışmıştır.

Rahmetle anılmak,ebediyet budur amma.

Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir?

Sessiz yaşadım derken tevazu göstermektedir. Milli Şairimiz.

İdeal neslin de asımın nesline ulaşması için bu değeri taşıması gerekmektedir.

32-Tevekkül:

Adeta, "Rabbim Görelim,neyler;neylerse güzel eyler" diyerek, O'na teslimiyet,Tevekkül ve güven anlaşılmaktadır.

Allah dünya da sebepleri yaratmıştır.herşey sebepler dahilinde cereyan etmektedir.

Asıl olan Allah neyi takdir etti ise odur.

Akif'e göre Tevekkül güçlükler karşısın da bıkmadan ve usanmadan çalışmaktır. Neticesinide Allaha havale etmektir.

Azmetmesi sonrasında Tevekkül etmek...

Akif Şiirin de,

"Peygamber de böyle yaparsa,tevekküle sarılırsa,sana ne yapmak düşer?" der.

Kuran'ın gösterdiği Tevekkül, bütün esbaba sarıldıktan sonra olan tevekküldür.

33-Ümitvarlık:

Akif'e göre imanlı insan daima ümitli olmalıdır.

Daima ümit aşılamıştır.

Zira hayat, insanın hayal ve ümitlerine ulaşma çabasını gösterdiği yerdir.

İslam dini ümit dinidir.

Neslin ıslahı ve terakkisi, Allah'a olan inancı ölçüsünde ümitvâr olmaktır.

24- Vatanseverlik:

Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.
...
Kim bu cennet vatanın uğruna olmazki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünya da cüda.

Diyerek bu değere dikkatleri çekmiştir.

Vatanına ,bayrağına ve özellikle milletine bağlı olan Akif,gelecek nesli de uyarmış ve uyandırmıştır.

Akif, milleti için gayenin vatanı yaşatmak olduğunu ifade eder.

Çünkü; vatan elden çıktığında başka vatanların olamayacağını da ifade etmektedir.

Gök kubbenin altın da. Yatar al kan için de,

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.

Hakk'ın bu Veli kulları taş türbeye girmez;

Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler.

Vatan uğrunda ölenleri "Veli kul" olarak adlandıran şair,sadece bir Fatiha'ya ihtiyaçları olduğunu, başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söyler.

Bayraksız bir millet olamayacağı gibi vatansız da bir millet olmaz.

Her gencin bu cennet vatana sahip çıkmasını,derdiyle dertlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Bu bağlamda vatanseverlik Değeri,bir milletin bekası için çok önemli olduğunu da anlatmak istemiştir.

35-Vefa:

Akif;

Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına;

....
Tüllenen Mağribî, akşamları sarsam yarana...

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırına.

Asım'a "Şunları da yapsam,hatırana bir şey yapmış olamam" demek suretiyle vefasını göstermektedir.

Çünkü; ecdad, bizlere "Asım'ın Nesli"ni hediye etmiş,o nesle ulaşmak ve gaye-i hayale ermek, elbetteki büyük bir bahtiyarlıktır. Bu gurur ve sevinç karşısın da özellikle vatanımızın bekası ve al yıldızlı bayrağımızın dalgalanması karşılığın da ne yapılsa az olduğunu " sonra gök kubbeyi alsam da, rida namıyla" ifade etmektedir. Bu gösteriyorki insan,bazı şeylerin karşılığını, değerini vefa değeri ile hissedebilir, anlayabilir.

Hem yaşantısın da, hem gelecek nesle de ifade ederek, örnek bir yaşam içinde vefa değeriyle hayatını idame etmeyi hedeflemiştir.

36- Yardımseverlik:

"Ya hamiyyetsiz olsaydım,ya param olsa idi"

Herzaman her yerde insanlığın Kemal'i için yardımseverlik önemlidir.

Neslimizin özlenen ve beklenen nesil asımın nesli olması ve inkişafı için bu değere dikkatleri çekmiştir.

Gelecek nesle, mefkuresindeki asımın nesli içinde büyük yol gösterici niteliktedir.”

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türk milletine ait olan değerlerimizi “Safahat" adlı eserinde işlemiştir.

Alfabetik sıraya göre tesbit edilen bu değerlerimiz: (Sayın Prof Dr. Ertuğrul Yaman ve Sayın Öğr.Asım Mikail Emer ‘in büyük bir emekle yazdıkları ‘Asım’ın Nesli ve Değerlerimiz" adlı kitap 1.Baskı, Grafiker Yayınları 2016, Ankara) bu eşsiz eserde yer almıştır.

Özetle, anlatmaya gayret ettiğimiz bu değerler,

Bizim için önemli bir rehberdir.

Biz inanıyoruz ki; milletimizin ve ülkemizin en önemli ihtiyacı ve güvencesi yeni "Asım'ın Nesilleri"dir.

Yeni nesillerin yetişmesin de bu tespit edilen değerler büyük hizmetlere vesile olacaktır.

‘Niyet Hayır Akibet Hayır' olur.

İnşaallah!

Haftaya buluşmak üzere, kalın sağlıcakla.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları