MY TV Türkiye Programları İçin Tıklayın

Yörükoğlu sütMatruşka

21.04.2022 14:44

Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk’ten sonra son mareşal, ilk Milli Savunma Bakanı, Cumhuriyet döneminin ilk Genel Kurmay Başkanıdır ve bakın ne diyor?

Cemaat ve tarikatlar emperyalist güçlerin Anadolu’da kurdukları ileri karakollardır.

Ne kadar doğru söylemiş.

677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine [kapatılmasına] ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men [yasaklanması] ve İlgasına [ortadan kaldırılmasına] Dair kanun yürürlükte olup bu yapıları yasaklamış, Şeyhlik, Babalık ve Halifelik gibi … baş mevkiinde bulunanlar altı aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmünü içermektedir.

Kanun; Vakıf şeklinde dahi olsa "tarikat ve cemaatler kapatılmıştır ve yeniden açılması da yasal olarak mümkün değildir" diyor.

Tarikat ve cemaatler ile ilgili bu hükmün, Anayasamızda yer alan din vicdan hürriyeti ve eğitim öğretim hakkından mahrum bırakılamaz hükmü ile uzaktan yakından bir ilgisi yok elbette.

Bu yapıların yüce dinimiz İslâm’da ve Kur’an-ı Kêrim'de de yeri yoktur.

Buna rağmen bu yapıların lideri konumundaki kişiler sınırlarımız içinde toplantılar yapıp, "çocuklarınızı tarikatlara emanet ediniz" diyebilmekte, yönetim sisteminde yoğun bir şekilde yapılanmaktadırlar.

Hatta çocuklar, kim olduğu belli olmayan kişilerce medrese adı altında merdiven altı yerlerde eğitilmektedir.

Yani bu yapılar anayasanın belirlediği eğitim sistemi dışında eğitim faaliyeti içindedirler.

15 Temmuz gerçeğinin yaşanmış olmasına rağmen, efendim ceza kanununda karşılığı yok o nedenle cemaat ve tarikatların faaliyette bulunmasında sakınca yoktur denilebiliyor, hatta bunu en yüksek mevkilerde bulunan siyasiler ve kanunu uygulamak zorunda olan yetkililer söyleyebilmektedir.

Bu da buralara kadar sızıldığının açık göstergesidir.

15 Temmuz sonrası matruşkanın büyük kapağı kaldırılmış olmasına rağmen diğer parçalarına dokunulmadığı için bu defa bunlar her yerde cirit atmaya başlamışlardır.

Bundan cesaret alan bir sürü cübbeli ve sarıklı şeyhler televizyon ekranlarında programlar yapmaktadırlar.

Bu rahatlık ve serbestliğin sebebi ne olabilir.

Düşünün bir kere.

Yüz bin kişiyi ikna etmek yerine tek bir kişiyi ikna etmek hatta satın almak çok kolay değil mi?

Bunlara göz yuman siyasiler işte bunun için göz yumuyorlar.

Bir şeyhi bazı şeylerle nemalandırıp yüzbinlerce müridini kendilerine bağlamış oluyorlar.

Dış istihbarat güçleri için yüzbinlerce kişiyi organize etmek yerine otuz kırk tane tarikat şeyhini satın almak çok daha kolay ve mantıklı değil mi?

Onlarda öyle yapıyor böylece bizi yönetenleri de ellerinde tutmuş oluyorlar. 15 Temmuz bunun bariz örneği değil mi?

Cemaat lideri nerede?

Böylece bir taş ile birçok kuşu birden vuruyorlar.

Yüce dinimiz İslâm onlarca parçaya bölünüyor.

Müslümanlar bölünüp parçalanıp birbirine düşman hale getirilmiş oluyor.

Müslüman devletler istenildiği şekilde dış güçlerce yönetilebiliyor.

Matruşka misali birbirine geçmiş onlarca hatta yüzlerce farklı İslâm anlayışına sahip bu tarikat ve cemaatler zaten ülkeyi toplumu bölmüş vaziyette, bir çoğunun gittikleri cami dahi farklı.

Kur'an-ı Kêrim ne diyor;

"Sadece Allah'ın ipine sarılın" demiyor mu?

İnsanlarımızın önemli bir kısmı ne yapıyorlar tarikat şeyhinin ipine sarılıyorlar, devlet içinde yuvalanıp kayıt dışı olarak menfaatlerini sağlamak peşinde oluyorlar.

İktidara gelenler ve gelmek isteyenler bu yapılara açıkça göz yumuyorlar.

Ceza kanununun 35’nci maddesi de çok açık; Yasak olan unsurları kullanmak suça teşebbüs sayılmış ve cezası da belirlenmiştir.

Peki neden uygulanmıyor.

Tüm siyasiler bu yapılara karşı bir olmalı ve bu yapıların tamamının organizatörlerine seçme ve seçilme hakları ellerinden alınarak 677 Sayılı kanun dahil mevcut kanunlar uygulanmalıdır.

Bu uygulama anayasamıza da aykırı değildir.

En azından bataklığa saplanmakta olan ve yüce dinimize büyük zararlar veren toplumun önemli kesimi bataklıktan kurtarılmış olur.

Bu yapılara izin verilecekse Diyanet niçin var?

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları