İşte gerçekler… (2)

17.03.2023 09:00

Bizim üzerinde durup ısrarla incelenmesini istediğimiz alan şu an için Antalya Cumhuriyet Meydanından başlayıp, yıkılan Devlet Hastanesi  Yani Selekler çarşısına kadar olan kısımdan söz ediyoruz…

Yani diyoruz ki;

“Ey yetkililer bunca haberler, bunca endişeler boşa mı, yoksa gerçek mi?... Bilimsel olarak yani en  son teknolojilerle donanımlı bir Üniversiteye, mesela İstanbul Teknik Üniversitesi gibi alanında uzmanlaşmış kurumlar buralarda inceleme yapamaz mı, yaptırılamaz mı?...

Haaaa… Yapıldı da bizim haberimiz yoksa bilemem!...

Biz asla ve asla “DEPREM OLACAK” demiyoruz…”

“DEPREM OLABİLİR” gibi bilimsel verilerden yoksun kuru sıkılara da kimse inanmasın…

Malum felaket tellalları hayli fazlalaştı…

Yani Kayma ve çatlamalar var… Elbette bu konu da ciddi incelemeler gerekiyor…

Biz belirtilen bölgeyi ön plana çıkartmaya çalışıyoruz…

İhmal ve tedbirlerden söz edip kimsenin acı dolu felaket  yaşamasını, zarar görmesini istemiyoruz…

Raporda deniliyor ki;

Bu cadde üzerindeki Yat limanına yani İskeleye giden yolun tam köşesinden başlayıp ucu Cumhuriyet meydanına kadar uzanan yer altında çatlaklıklar görülüyor…

Üstü kumla, çakılla kapatılıyor ve asfalt dökülüp sanki bir şey yokmuş gibi davranılıyor…

Oysa o bölgede Fay hattı mı var, yoksa müstakil bir çatlak mı bilen yok… Son yıllarda tam teşekküllü bilimsel Sondaj ve etüt çalışması  yapıldı mı onu da bilen yok…

GELELİM ŞU ÜNLÜ RAPORA

Bugün bile  çatlak devam ediyor…

Üstelik her seferinde boyutu daha büyümüş şekliyle karşımıza çıkıyor..

1983 Yılında bu çatlaklar sık sık görülmeye başlanmış..

Belirttiğimiz alanda çatlaklar o yıllarda da  giderek büyüyor, ilgililer şüpheleniyor ve konuyu Valilik ele alıyor…

Bir komisyon kurularak incelenmesi isteniliyor..

Antalya Valiliğinin 2.3.1983 tarih 2/184 sayılı resmi yazısıyla komisyona  şu isimler atanıyor ve araştırmaları isteniliyor:

Antalya Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürü Jeo. Yük. Müh. Nihat ŞAHİN,  Antalya D.S.İ 13. Bölge Müdürlüğünden Jeo. Müh. Nihat COŞKUN, Yapı İşleri 17. Bl.Müdürlüğün’denJeo.Müh.Oral ARALIK, Y.S.E. 4. Bölge Müdürlüğünden Maden Müh. Abdullah BUBİK , T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden İnş. Müh. Orhan KUTLUER  ile Antalya Belediyesinden İnş. Müh. Hasan EĞİLER.

Komisyon konunun ciddiyetini zaten biliyor ve bu konuda bilgili… Hepsi alanında uzman…

Bölgede araştırma yapıyorlar..

Araştırmaların yanı sıra, komisyon olarak ördükleri çatlaklıkları ellerindeki metrelerle ya da o günkü son derece basit yöntemlerle bu çatlaklıkların neden meydana geldiğini anlamaya çalışıyorlar.

Bu arada bir de deprem için kullandıkları başka yöntemi devreye sokuyorlar..

O da bildiğimiz alçı ile çatlağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar…

Ne sistem, ne cihaz, ne bilmem çağımız teknolojisine uygun alet edevat yok…

Hayati önem taşıyan konuyu araştıran komisyonun ne yazık ki elleri kolları bağlı… Bilimsel araştırma ve ölçüm yapan hiçbir şey yok..

Ama komisyon var…

Komisyon üyeleri  el yordamıyla mevcut olanakları tümüyle kullanıp çatlağı anlamaya çalışıyor..

…Ve komisyon raporu yazmaya başlıyor…

Birinci madde:

 • Ön raporumuzda belirttiğimiz çatlak hattının doğu ucu olan Büyük otel önündeki park ile 3ncü  Er Eğt. Tug. Komutanlık binasının 10 metre batısı arasındaki kesimde endişe verici  süratli bir hareket tespit edilmiştir. Çatlağın batı tarafındaki ucu olan Av. Kılıç ASLAN’ın binasının garaj girişindeki  bahçe duvarında hareket tespit edilmiş olup,  bu hareketin tabandaki boşluklardan meydana gelip mevzi olduğu, fakat eski un fabrikası  ve civarında her an tehdit etmekte olduğu gözlenmiştir.  Bu hususta 1982 yılı yaz mevsiminde vuku bulan 25-30 ton ağırlığındaki bir kayanın un fabrikası arkasına düşmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır.

Yani demek istiyorlar ki:

Ön raporunu da verdik… Israr ediyoruz ki, Çatlağın bir ucu Cumhuriyet meydanından başlıyor, Tophane çay bahçesini, Büyük oteli içine alıp taaaa Denize kadar gidiyor…

Komisyon aynen şöyle karar alıyor:

ENDİŞE VERİCİ….

Bitmedi… Rapor devam ediyor….

 • Yine böyle bir an tehlike arz eden bir blok; söz konusu parkın önünde mevcut olup eski Osmanlı Bankası binasının batısındaki yapıları her an tehdit edebileceği gözlenmiştir.

Ne demek istiyorlar?:

Cumhuriyet meydanından Kadınyarı bitişi yani Selekler çarşısının karşısı, Yıkılan Devlet Hastanesi Binasının olduğu alana kadar her an her türlü olumsuzluklar yaşana bilinir.. …

Hani şu Falezler olarak adlandırılan bölgeden söz ediyorlar…

Yani işin çok ciddi boyutlu olduğunu söylüyorlar..

Devam…

Geldik son maddeye;

 • Ana çatlağın hareketlerinin farklılık göstermesi bu kitlenin kendi arasında da parçalanmalar olabileceği uyandırmıştı ki bu durum daha acil çözümü gerektirmektedir. Zira kayan kayanın bloğun önündeki dik şev iklim koşulları ve dış etkenler ile doğal yer sarsıntıların hareketi hızlandırıcı yönde etkilemektedir.

Çözülme söz konusu çatlağın devam ettiği güzergahın ve topuk noktalarının daha detaylı incelenmesi ile ulaşılabilecektir.

Raporun son satırlarında son derece önemli uyarılar yer alıyor:

Ancak komisyonumuz laboratuvar ve araç gereç gibi teknik olanaklardan yoksun bulunması nedeniyle konunun üst düzeyde bir bilim kuruluşunca  incelenerek kesin sonuca varılmasının daha uygun olacağı bu kesin sonucun  alınmasına kadar geçecek sürede doğacak tehlikeler nedeni ile de acil olarak:

 1. 3 ncüP.Er.Eğt. Tug. Binasının
 2. Eski iskele kenarındaki turizm tesislerinin
 3. Tophane çay bahçesinin fay hattı önünün tahliye edilmesinin
 4. Ön raporda bildirilen bölgede patlayıcı madde ve kompresörle çalışma yapılmamasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Gelelim son bölümü anlamaya:

Komisyon demek istiyor ki:

Bu olay bizim boyutumuzu aşar… Laboratuvar ve araç gereç gibi teknik olanaklardan yoksunuz, elimiz kolumuz bağlı, basit yöntemlerle analiz yapılmaz, daha detaylı ve bilimsel bir araştırma yaptırın…

Sonunda da ekliyor: Cumhuriyet meydanından Selekler kavşağına kadar bu bölgede patlayıcı madde ve kompresörlerle çalışma yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.

En önemlisi de üstü kapalı olarak bu bölgenin yoğun bir çatlak meydana gelmesiyle Yat limanına çökebileceğinin göz ardı edilmemesi, derhal boşaltılması ve buralarda mevcut yapıların yıkılarak ağırlığın azaltılmasından söz ediyor.

İŞTE RAPORUN  TEK HARFİNE DOKUNULMADAN YAZIYA DÖKÜLMÜŞ HALİ:

RAPOR

2.3.1983 tarih 2/184 sayılı Vilayet makamının talebi üzerine oluşan heyetimiz ön raporumuzda belirttiğimiz alçı ihtiyacının sağlanması üzerine 11.3.1983 günü saat 14.00’de yeniden toplandı.

Daha önce tespit edilen gözlem noktalarında  alçı uygulamaları yapıldı. Bu noktalarında her 24 saatte bir yapılan rasatlar sonunda 14 Mart 1983 günü saat 14.00’de yerinde yapılan gözlemler sonucu aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.

 • Ön raporumuzda belirttiğimiz çatlak hattının doğu ucu olan Büyük otel önündeki park ile 3ncü  Er Eğt. Tug. Komutanlık binasının 10 metre batısı arasındaki kesimde endişe verici  süratli bir hareket tespit edilmiştir. Çatlağın batı tarafındaki ucu olan Av. Kılıç ASLAN’ın binasının garaj girişindeki  bahçe duvarında hareket tespit edilmiş olup,  bu hareketin tabandaki boşluklardan meydana gelip mevzi olduğu, fakat eski un fabrikası  ve civarında her an tehdit etmekte olduğu gözlenmiştir.  Bu hususta 1982 yılı yaz mevsiminde vuku bulan 25-30 ton ağırlığındaki bir kayanın un fabrikası arkasına düşmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır.
 • Yine böyle bir an tehlike arz eden bir blok; söz konusu parkın önünde mevcut olup eski Osmanlı Bankası binasının batısındaki yapıları her an tehdit edebileceği gözlenmiştir.
 • Ana çatlağın hareketlerinin farklılık göstermesi bu kitlenin kendi arasında da parçalanmalar olabileceği uyandırmıştı ki bu durum daha acil çözümü gerektirmektedir. Zira kayan kayanın bloğun önündeki dik şev iklim koşulları ve dış etkenler ile doğal yer sarsıntıların hareketi hızlandırıcı yönde etkilemektedir.

Çözülme söz konusu çatlağın devam ettiği güzergahın ve topuk noktalarının daha detaylı incelenmesi ile ulaşılabilecektir.

Ancak komisyonumuz laboratuvar ve araç gereç gibi teknik olanaklardan yoksun bulunması nedeniyle konunun üst düzeyde bir bilim kuruluşunca  incelenerek kesin sonuca varılmasının daha uygun olacağı bu kesin sonucun  alınmasına kadar geçecek sürede doğacak tehlikeler nedeni ile de acil olarak:

 1. 3 ncüP.Er.Eğt. Tug. Binasının
 2. Eski iskele kenarındaki turizm tesislerinin
 3. Tophane çay bahçesinin fay hattı önünün tahliye edilmesinin
 4. Ön raporda bildirilen bölgede patlayıcı madde ve kompresörle çalışma yapılmamasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

İş bu rapor 14.MART.1983 günü beş nüsha olarak düzenlenmiş ve tarafımızdan imza altına alınmıştır.

EKİ: 1/1000 Ölçekli vaziyet planı

 

Nihat ŞAHİN

Jeo.Yük.Müh.

Ant.Bel.

 

Nihat COŞKUN

Jeo.Müh.

D.S.İ. 13. Bl.Md.

 

Oral Aralık

Jeo.Müh

Yapı İşl.17.Bl.Md.

 

Abdullah BUBİK

Maden Müh.

Y.S.E.4.Bl.Md.

 

Orhan KUTLUER

İnş.Müh.

T.C.K.13.Bl.Md.

 

Hasan EĞİLER

İnş.Müh.

Ant.Bl.

İşte 40 yıldır merak ettiğimiz raporu siz de okudunuz…

Elbette bizim gibi siz de soruları sıralıyorsunuz…

Yarın size raporu hazırlayan komisyon üyelerinin kendi aralarında bu konuda nasıl bir özel notlar yazdığını yine belgeyle sunacağım…

Elbette “YA ŞİMDİ NE OLACAK?...” sorusuna yanıt arayacağız…

Yarın görüşmek üzere…

Haberlerimizi InstagramFacebookTwitterTelegram hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları