Bu kadar canın vebalini nasıl ödeyeceksiniz!

18.02.2023 18:02

Ülke halkının birinci önceliği, kendileri ve aileleri ile birlikte güven içinde bir yuvada hayatını devam ettirmektir. Diğer hususlar sonradan gelir.

Bir ülkenin itibarı da sadece maddi gücü iyi olanların kullanabildiği paralı otobanlar, yüksek binalar, asma köprüler ile yükselmez, halka ne kadar değer verirseniz ülkenin itibarı buna paralel olarak yükselir.

Televizyonda izlediğim bir haber üzerine bunun gerçek olup olmadığını anlamak için [KAHRAMANMARAŞ İl Afet Risk Azaltma Planı    İRAP 2020] Planını araştırdım ve zaten [kahramanmaras.afat.gov.tr] sitesinde olduğunu görüp ilgili yerleri okudum.

Hayretler içinde kaldım.

Pilot bölge olarak Kahramanmaraş’ın seçildiği ve 2020 yılında oldukça detaylı bir rapor hazırlandığı ve ilgili kurumuna sunulduğunu gördüm.

Elbette bu çalışmalar nasıl ki askeri tatbikatlar belli savaş senaryoları dikkate alınarak yapılıyorsa bu da bir senaryoya dayalı olarak yapılmış.

Yapılan detaylı çalışma ve durum tespitiyle deprem sonrası oluşacak risklerin tamamı sıralanmış hatta hangi bölgelerde yıkımlar olacağı ne kadar insanın ölebileceği, en acı verici olanı da bu tehlikelerden halkın haberinin olmadığı, bunun riski çok daha fazla arttırdığı yazılmış.

Buna, Kahramanmaraş’ın kaçak yapılarına af çıkarılarak ruhsat verilmesinin de eklenmesiyle risk çok daha büyük hale gelmiş maalesef.

Rapordaki tespitlere göre;

1-[Risk analiz çalışmalarında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından AFAD-RED programı kullanılarak üretilmiş Kahramanmaraş ilini etkileyebilecek Mw:7.5 büyüklüğündeki senaryo kullanılmıştır. “YANİ 7,5 ŞİDDETİNDE BİR DEPREMDE OLACAGI ÖNGÖRÜLEREK TESPİTLERİ YAPILMIŞ”

2-Senaryo hazırlanırken;

Şehri etkileyebilecek en büyük deprem ve geçmişte yaşanmış en büyük deprem,

Bölgedeki aktif fayın üretebileceği en büyük deprem,

Fay uzunluğu büyüklük ilişkisi gibi bilgiler kullanılmıştır.

Detaylı raporun sonuç bölümün şu tespitlere yer verilmiştir.

1-Kahramanmaraş yöresi ve çevresi, tektonik yapısı bakımından sismik aktivitesi yüksek olan birinci derecede deprem bölgesi içinde kalmaktadır.

2-Bölge, diriliğini koruyan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı’nın etkisi altındadır.

3-Bu faylarda 200 yıllık bir enerji birikiminin olduğu ve sismik olarak oldukça yüksek bir potansiyel tehlikenin bulunduğu anlaşılmaktadır.

4-Aynı zamanda fayların henüz disloke [çizgisel kusur] olmayan segmentlerinin Kahramanmaraş yakınında yer alması bu kesimde risk derecesini arttırmaktadır.

5-Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı’nın Kahramanmaraş’ın hemen güneyinde karşılaşmaları ve kollara ayrılarak büklüm yapmaları, olması muhtemel büyük magnitüdlü [belirli bir derinlikte kırılması] depremlerin episantr [depremin en kuvvetli hissedildiği yüzey] alanını oluşturabilir.

6-Bu da riski ve oluşacak hasar derecesini artıracağı endişesini doğurmaktadır.

7-Bunun yanında yerleşmelerin büyük çoğunluğunun çok zayıf zeminler üzerinde yer alması bu endişeyi daha da kuvvetlendirmektedir.

8-BÖLGENİN ÇOK UZUN SAYILABİLECEK BİRDURGUNLUK DÖNEMİ GEÇİRMEKTE OLUŞU NEDENİYLE HALK, OLASI BİR DEPREM TEHLİKESİNDEN HABERSİZDİR. Bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırmaktadır.

BU NEDENLE OLASI BİR DEPREMDE CAN VE MAL KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN;

1-Meskun alanlarda zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesi zaruridir.

2-Ayrıca, yeni kurulacak köy, kasaba ve kentlerin kuruluş ve gelişme yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski mutlaka dikkate alınmalıdır.

3-Aktif faylardan uzak ve sağlam zeminler üzerinde, betonarme ve statik hesapları doğru olan, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır.

Bu tespitleri, sonuçları, yapılması gerekenlerin neler olduğunu açıkça yazan ve rapora bağlayan bu kişiler başka ne yapabilirlerdi.

Onlar görevlerini yapmışlar ancaaak, görevlerini yapmamış olanlar utansın, Atatürk’e kabahat bulan bölge milletvekilleri dahil…..!!

Şu ana kadar yer altında azar azar ölüp şehit olan yaklaşık 40.000 Kişinin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. !

Allah böyle afetleri bir daha göstermesin.

Şehitlerimize rahmet, geride kalanlara sabır, metanetle birlikte Rabbim’den yardım diliyorum.

Haberlerimizi InstagramFacebookTwitterTelegram hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları