MY TV Türkiye Programlarını İzlemek İçin Tıklayın
Yörükoğlu süt

1 Mayıs konyaaltı

Muratpaşa Belediyesi anneler günü

Fenix center
3 bin 600 ek gösterge

18.12.2018 13:01

3600 ek gösterge yine gündemde ve şu anda sadece öğretmenler ikinci yüz günlük programda yer almış gözüküyor. 

Öğretmenlerimizin neredeyse tamamı yüksekokul/üniversite mezunu olduğu için kanunda yer alan özel şartlar konusunda pek sıkıntı yaşanmayabilir, ancak hemşire, polis ve din görevlileri açısından oldukça farklı düzenleme gerekecek ve bu da daha önceden aynı konuda sıkıntı yaşamış birçok kesimi de etkileyecektir. 

Düzenleme yapılırken geçmişte yaşanan haksızlıkların da göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Vergi Müfettişi emeklilerinin yıllardır süren yargı süreçleri hala devam ediyor.  Şu anda Öğretmen, daha sonra da polis, imam, hemşire için gündeme gelen 3600 ek gösterge eğer gerçekleşirse önemli bir kısmı için yine aynı mağduriyetler yaşanabilir, çünkü büyük çoğunluğunda 3600 için gerekli özel şartlar yok.

Vergi Müfettişleri için düzenlenen kararnameye, “yürürlük tarihinde fiilen çalışanlar için, özel şartlar aranmaz” hükmü konularak, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde yapılan haksızlık bu defa yapılmamalı, mevcut haksızlıklar da fırsat varken giderilmelidir.

Çözüm için inanın biraz vicdan birazda kanun bilgisi yeterli. Üstelik kaynak bile mevcut.

Emekli Vergi Müfettişler için özel düzenlemesi gereğince;

1- 666 Sayılı KHK’nin 5/7-p bendi ile 178 sayılı K.H.K’nin geçici 12. maddesinin sekizinci fıkrasına;

 “Bu madde uyarınca  Vergi Müfettişi kadrolarına atanmış sayılanlardan halen bu kadrolarda bulunanlar, 657 sayılı  Kanuna ekli  (I) sayılı  Ek gösterge cetvelinin  I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün  (g) bendinde öngörülen ek göstergelerden, anılan bentte  belirtilen şartlar aranmaksızın yararlanır” hükmü eklendiği için, anayasanın eşitlik ilkesine ve kanunla verilmiş hakkın kararname ile sınırlandırılamayacağı ilkesine aykırı olmasına rağmen, özel şartları taşımamakla birlikte fiilen çalışan müfettişe verilen 3600 ek gösterge,  özel kanunun emredici hükmüne rağmen emeklisine yansıtılmamış, haksızlıklar oluşmuştur.

Üstelik, 178 sayılı KHK’nin geçici 12'nci maddesiyle “Geçmişte Vergi Denetmenliğinde geçen sürelerin Bakanlıkta Vergi Müfettişliğinde geçmiş sayılacağı” hükmü de varken.

2- 516 sayılı kararnameyle yapılan değişiklikte “Vergi Kontrol Memurlarının 3 yıldan fazla hizmeti olanların Vergi Denetmeni unvanına atamalarında, öğrenim ve yeterlik sınavını başarmış olmak şartları aranmaksızın atanmış sayılırlar. Ek gösterge ödenmesinde ise yeterlik sınavı şartı aranmaz” hükmü varken ve hem kaldırılan, hem yerine yürürlüğe giren düzenlemede kişi lehine hükümlerin uygulanacağı gerçeğine rağmen,  sonradan yürürlükten kalkmış olması gerekçesiyle bu hüküm de uygulanmamıştır. (Sn. Abdullah GÜL ile ilgili yapılan Anayasa değişikliğindeki her iki düzenlemede lehe olan hükümlerin uygulandığını hatırlayınız)

3- Haklar ile ilgili değişiklik söz konusu olduğunda, emekli için uygulanacak kanun 5510 sayılı kanunla uygulaması devam ettirilen 5434 Sayılı kanunun geçici 4’ncü maddesidir. Bu hüküm; “5434 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, … aylıkları hakkında da uygulanır” şeklindedir ve başka bir düzenlemeye dahi gerek bulunmadan, çalışan emsale hangi hak, hangi şartlarda verilmiş ise emeklisine de aynı şartlarla yansıtılması gerekmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni hazırlayacağı tasarılarda, yeni haksızlığa sebep olmamak adına geçmişteki haksızlıkları dikkate alarak, Vergi Müfettişi Emeklilerine ve benzer durumdaki diğer personele yapılan haksızlıklar da gidermeli, özellikle emekli olanlar için kanunda mevcut açık hükme aykırı, engelleyici düzenlemelere tevessül edilmemelidir.
 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları