Kerpiç ev açık arttırma ilanı

26.12.2020 22:56

Kerpiç ev açık arttırma ilanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bayındır İlçesi,Çırpı Mahallesi , Köy içi Mevkii , 118 Ada, 91 Parselde kayıtlı kerpiç ev bahçe vasfındaki 3.068,03 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Bayındır İlçesinin Çırpı Mahallesi yerleşkesi içerisindedir. Hacı Ahmet Sokağa çıkmaz sokağa cephesi mevcuttur. Hasan Yeşilkayalı Anatoliamed Hastanesine kuş uçuşu 90 m. Çırpı İlkokuluna 1,40 km. mesafededir. Belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde2 adet mesken ve 5 adet hayvan damı ve çeşitli ağaçlar mevcuttur. Ağaçlar dut, armut, incir ve nar ağacıdır. Arsa değeri 306.803,00TL, Yapılar toplamı 125.313,50 TL, ağaçlar 1.800TL olarak belirlenmiş olup taşınmazın toplam değeri 433.916,50TL dir .
Yüzölçümü : 3.068,03 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planında Ayrık nizam 2 kat alanı içerisinde kalmakta, 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde hükümlerine tabidir. Uygulama yapılmadan parsele inşaat yapılamaz.
Kıymeti : 433.916,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/02/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Belediye Pasajı Zemin Kat No:57 Müzayede Salonu Bayındır İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bayındır İlçesi, Kızılcaova Mahallesi, Köy içi Mevkii , 122 Ada, 13 Parselde kayıtlı avlulu kargir ev ve dam vasfındaki 621,24 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Kızılcaova Mahallesi yerleşkesi içindedir. Dere Sokağa 27,00 m cephesi mevcuttur. Bayındır merkeze kuş uçuşu 12,00 km. , Zeytuni Kamp ve Doğa Aktiviteleri Merkezine kuş uçuşu 1,35 km. mesafededir. Her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde 1 adet 2 katlı mesken 1 adet tek katlı mesken2 adet hayvan damı ve çeşitli ağaçlar mevcuttur. Ağaçlar asma, ceviz, erik, kiraz ve narenciyedir. Arsa değeri 80.761,20TL, yapılar toplamı 160.732,50TL, ağaçlar 3.150,00TL olarak belirlenmiş olup Taşınmazın toplam değeri 244.643,70 TL dir.
Yüzölçümü : 621,24 m2
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Planında plan ölçeği gereği şematik olmakla beraber ''Kırsal Yerleşme Alanı'' kullanım alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 244.643,70 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 28/01/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 25/02/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Belediye Pasajı Zemin Kat No:57 Müzayede salonu Bayındır İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/463 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/12/2020
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

  • İlan Veren: Bayındır İcra Dairesi
  • Fiyat: 433.916 ₺
  • Telefon:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

ŞANS OYUNLARI

On Numara
Şans Topu
Sayısal Loto
Süper Loto