Minnesota Macalaster Üniversitesi’nden Omurgalı Paleontoloğu Kristi Curry ile ilgili tüm haberler