GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ile ilgili tüm haberler