ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, YOİKK Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan önemli çalışmalar, Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye’deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla yapılacak Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıkları, Eylem Planı kapsamında istihdama odaklı olarak ele alınan ve en önemli yapısal reform alanlarından biri olan Mesleki Eğitim gündemi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada toplantının detayları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, Orta Vadeli Program kapsamında belirlenen öncelikli reform alanlarından biri olan mesleki teknik eğitim konusu özel sektör odaklı bir dönüşüm çerçevesinde detaylı şekilde ele alındı. İlgili paydaşların önerileri, alınacak adımlar ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sektörle yaptığı toplantılarda ortaya çıkan öneriler, dikkate alınarak hazırlanan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşülen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin stratejileri değerlendirildi. Organize sanayi bölgelerinin, istihdam odaklı olarak mesleki eğitimin gelişimine sağlayabileceği katkılar da ele alındı.

'MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA 75 MADDELİK TEDBİR SETİ'

Özellikle mesleki ve teknik ortaöğretim ile yüksekokul mezunu gençlerin kendi alanlarında çalışmalarını teşvik etmek için resmi ve özel sektör odaklı mekanizmaların oluşturulması üzerinde duruldu. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimin öneminin toplumun her kesimine ve ilkokuldan itibaren öğrencilere aşılanması amacıyla farkındalık faaliyetleri planlandı. Ortaokul sonrası eğitim planlamasında mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmaları ile çırak öğrencilerin iş yeri eğitimleri hakkında görüşmeler yapıldı. Mesleki eğitim alanında kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla 75 maddelik bir tedbir seti oluşturuldu. Toplantıda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının mesleki eğitim ve istihdam odaklı çözüm önerilerini birlikte ele alacağı bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Bakan Bolat: Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık Bakan Bolat: Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, insan kaynağının kalkınma politikaları ve ikiz dönüşüm hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının sağlanması, yatırımcıların güvenini pekiştirerek nitelikli ve katma değeri yüksek alanlarda ulusal ve uluslararası yatırımın artırılması öncelik olarak belirlendi. Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacak YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar belirlenen takvime uygun bir şekilde devam edecek ve üç aylık periyotlar halinde izleneceği ifade edildi. (DHA)