Sorumlu Restoran Hareketi, atık gıdaları mama ve gübreye çevirmek için destek bekliyor Sorumlu Restoran Hareketi, atık gıdaları mama ve gübreye çevirmek için destek bekliyor

İSTANBUL, (DHA) - Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türk halkına savunma sanayi hakkındaki görüşlerini sordu. Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 62,2’si, savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtiyor.

Türkiye, son yıllarda savunma sanayi alanına dair atılan adımlarla yerli üretim ve teknoloji ön plana çıkıyor. Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtenler toplumun yüzde 62,2’sini oluşturuyor. Güven duygusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 23,7 iken, katılımcıların yüzde 14,1’i güven duygusunun azaldığını belirtiyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katıldığı 5 – 8 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.