banner302


banner292
banner228
01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:21
Antalya'nın bilime açılan kapısı: Akdeniz Üniversitesi

2023 Antalya Vizyonu makale dizimizin ilk bölümüne Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın yazısı ile başlıyoruz. 

2023 Antalya Vizyonumuz... 

Toplumun değişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan üniversiteler bulundukları şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Tabi bu dönüşümün sağlanması için şehir ve üniversite bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir. Her ne kadar zamanla yeni üniversiteler kurulmuş olsa da Antalya merkezde kurulmuş ve şehrin ilk üniversitesi olması bakımından üniversitemizin Antalya için önemi kuşkusuz tartışılmaz.

Özellikle son dönemde şehirle bütünleşme yolunda attığımız adımlarla bu değişimde önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Örneğin geçtiğimiz sene içinde Antalya'da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine üniversite olarak bir işbirliği ve bilgilendirme mektubu yazdık. Bu mektuptan sonra çok olumlu geri dönüşler aldık.

Üniversitemiz sadece akademik alanda değil, turizmden, tarıma, teknolojiden tıp alanına kadar birçok konuda kentin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için işbirliği yapıyoruz. Bizimle her alanda çalışma yapmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açıktır.

Antalya’mızın dünyanın sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek şehirleri ile yarışır düzeye gelebilmesi için şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz.

Bu alanlardan bir tanesi de üniversite sanayi iş birliği. Üniversitemiz, çok değerli akademik kadrolara, araştırmacılara ve çeşitliliği yüksek altyapı imkanlarına sahip.

Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ile özel sektörün araştırma geliştirme ve girişimcilik kapasitesini bir araya getirdiğimizde hem şehrimiz hem ülkemiz için önemli kazanımlar sağlanacaktır. Yaptığımız iş birlikleriyle bu kazancı sağlama yolunda önemli gelişmeler sağladık.

Bu önemli adımlara bir tane örnek vermek gerekirse son olarak Antalya Teknokent Bilişim Vadisi için ilk imzalarımızı attık ve projeye başladık. Bu proje gerek Antalya gerekse ülkemiz için çok önemli bir atılım, güçlü bir Türkiye için önemli bir adım.

Bunun dışında şehrimizde pek çok kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği protokolü imzaladık. Yine üniversite olarak toplumun gelişimine katkı sağlamak için pek çok bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyet gerçekleştiriyoruz.

Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmek

Sağlık, sosyal, fen gibi farklı birçok alanda önemli bilimsel çalışmalara imza atan üniversitemiz son iki yılda, ulusal ve uluslararası bilimsel kriterler baz alınarak yapılan pek çok sıralamada üst sıralarda yer aldı. 2018 yılında uluslararası alanda yapılan bir sıralama olan dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Times Higher Education “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018” raporuna göre tarihinde ilk kez Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Times Higher Education ‘Gelişen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasında ise Türkiye’de 10. dünyada ise 170. sırada yer aldık.

2017 yılı içerisine yapılan sıralamalardan birkaç tanesine örnek verecek olursak; Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na (TÜMA-2017) göre Akdeniz Üniversitesi, devlet üniversiteleri içerisinde 4. sırada yer aldık.

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden ve bulundukları şehirden memnun kalma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması’na (YÖMA-2017) göre devlet üniversiteleri içerisinde 5. sırada, genel sıralamada ise 10. sırada yer almıştır. Bir diğer sıralama olan Akademik Teşvik Performans Sıralaması'nda, Devlet Üniversiteleri Sıralama Raporu'na göre 3. sırada yer aldı.

Ayrıca öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası alanda pek çok bireysel başarıya imza atıyor. Bu tablo hayal ettiğimiz üniversite ortamına adım adım ilerlediğimizin bir göstergesi olarak bizleri oldukça gururlandırmaktadır.

Nicelik ve nitelikli büyüyen bir üniversiteyiz

Akdeniz Üniversitesi olarak göreve geldiğimiz günden beri dünyada ve ülkemizde yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliği, bilimsel üretimin çıktı kalitesinin arttırılması konularına odaklandık. Bu kapsamda her alanda kalitemizi geliştirmek için çalışmalar yürütüyor ve tüm birimlerde başarıyı hedefliyoruz.

Bu anlayışla üniversitemiz iki yılda önemli mesafeler katetti. Yukarıda saydığımız veriler de nitelikli büyümenin bir göstergesi. Kalite odaklı büyümeyi hedefleyen çalışmalarımızla üniversitemiz her geçen gün eğitim, araştırma-geliştirme, fiziki altyapı ve donanım olarak da gelişiyor. Çağımızın gereklerine göre yeni fakülte ve yüksekokulları üniversitemize kazandırdık.

2017 yılı içerisinde Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu kuruldu. Bunun yanında hem ülkemiz hem de üniversitemiz açısından hayati öneme sahip alanlarda Havacılık, Kök Hücre, Sosyal Politika ve Göç, Biyomedikal Teknolojiler, Enerji, Yaşlılık, İpek Yolu ve Klinik Araştırma gibi araştırma ve uygulama merkezlerimiz faaliyete geçti.

Ayrıca Antalya için büyük bir eksiklik olan Kemer'de Denizcilik Fakültesi ile Antalya Sağlık Bilimleri Fakültemiz kuruldu. Şu an itibariyle 24 fakülte, 1 yüksekokul, 7 enstitü, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu ve 54 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 99 birimle eğitim öğretime devam ediyoruz.

Sağlık alanında dünya markasiyiz

Organ naklinde başarılarıyla adını dünyada duyurmuş ve sağlık konusunda bir marka haline gelmiş üniversitemizde hem hekim olarak hem de yıllardır birçok idari görevi üstlenmiş biri olarak hastanemizin başarılarını daha da arttırmak ve sağlık alanında kalitemizi üst seviyelere taşımak, göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli projelerimiz arasındaydı.

Organ nakli merkezimiz canlı/kadavra vericili böbrek, karaciğer, pankreas ve kalp gibi organ nakilleri, kalp-böbrek, karaciğer-böbrek, pankreas-böbrek gibi kombine organ nakilleri ve bunların yanında kompozit doku (kornea, deri, kemik) nakilleri gibi gerek nakil çeşitliğinde gerekse rekor sayıda yaptığı başarılı nakillerle organ nakli konusunda çığır açmıştır.

Tecrübeli ekibimizle ve son teknoloji cihazlarla bu başarılarımıza her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. En son olarak 1 yaşında bir bebeğe Türkiye’de ilk, dünyada nadir yapılan kombine (karaciğer-böbrek) bir nakil gerçekleştirildi.

Bunun yanında üniversite hastanemiz kadar Diş Hekimliği fakültemiz bölgede ve Türkiye’de önemli bir referans konumunda. Sadece yurtiçi değil yurtdışından tedavi için gelen hastalar ve talepler de gün geçtikçe artıyor. Bu açıdan her geçen gün kapasitemizi bütün taleplere cevap verebilecek şekilde çağın teknolojisine uygun, nitelikli bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda öncelik verdiğimiz sağlık yatırımları arasında yer alan Onkoloji Hastanesi’nde son aşamalara gelmiş durumdayız. Bu proje maalesef son yıllarda çok yaygın olarak görülen ve her geçen gün daha çok insanımızı ilgilendiren kanser tedavisinde gelecek için bir umut merkezi olacak.

Bir diğer önemli proje kentimizin yıllardır büyük ihtiyaç duyduğu ve sabırsızlıkla beklediği Diş Hastanesi projemizdir. Bu iki önemli projenin hayata geçirilmesi ile şehrimize ve ülkemize daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Sağlık hizmetini başarıyla yürüten tıp fakültemiz ve hastanemiz eğitim, araştırma, uygulama konusunda da ülkemizin önde gelen kurumlarından biri. Üniversitemiz sağlık hizmetinde vatandaşların ilk tercihleri arasında olduğu kadar öğrencilerin de tercihlerinin başında geliyor.

Üniversitemiz 2018 yılında yayınlanan rapora göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda hem yerleşen aday hem de tercih bakımından üst sıralarda yer alıyor. Yine (URAP) Araştırma Labaratuvarı'nın yayınladığı dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2017-2018 alan sıralamasında, üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Türkiye’den sıralamaya giren fakülteler arasında 10. sırada yer aldı, dünya sıralamasında ise ilk 1000’e giren üniversitelerin arasında 724. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Alışılmışın dışında yöntem uyguluyoruz

Hayatımda her zaman samimi, sıcak ve insani ilişkileri önemseyen biri oldum. Samimiyetin gücüne inanan biri olarak içtenlikle yapılan her şeyin bize aynı şekilde geri döneceğine inanıyorum.

Rektörlük görevimde de aynı anlayışla gerek akademik ve idari personelle gerekse öğrencilerimle samimi iletişimi önemsedim. Bugüne kadar bu yaklaşımımla ilgili çok olumlu dönüşler aldım. Sosyal medyanın da bu anlamda önemli katkısı oldu. Öğrencilerimizle anında iletişim kurabiliyoruz. Bu konuda öğrencilerimiz de çok yaratıcı, sosyal medya üzerinden her türlü dilek ve sorunlarını çok rahatlıkla benimle paylaşabiliyorlar, ben de elimden geldiğince her birine geri dönüş yapmaya çalışıyorum.

Kapımız her zaman herkese açık oldu bundan sonra da böyle olacak. Amacımız geriye dönüp baktığımızda bu gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Zira makamlar geçici, her şey bittiğinde geriye bıraktıklarımızla ve dokunduğumuz gönüllerle anılacağız.

Akdeniz Üniversitesi olarak dünya markası Antalya’mız ve büyüyen ekonomisi ile dünya ülkeleri arasına girme yolunda emin adımlarla ilerleyen büyük Türkiye’mizin 2023 vizyonuna uygun çalışmalarımızın her alanda sürmekte olduğunu belirtir, 2023 Antalya Vizyonu projesi ile hedeflerimizi paylaşmamıza imkan veren mygazete.com ailesine teşekkür ederim.

Akdeniz Üniversitesi olarak büyük hedeflere koşarken bizlere destek olan güven duyan başta Antalyalılar olmak üzere ekip arkadaşlarıma, öğrenci ve akademik kadrolarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Prof.Dr.Mustafa Ünal
1974 yılında Sivas Gürün’de doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamlayarak Göz Hastalıkları Uzmanı oldu. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzman olarak çalışmaya başlayan Ünal, 2013 yılında Profesör oldu. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 60 dolayında makalesi ve bilimsel kongrelerde sunulmuş 100’e yakın akademik bildirisi mevcuttur. Ünal, 2016 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta.
banner32
Son Güncelleme: 03.08.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Ünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner343

banner324

banner174

banner242